Hyundai

hyundai

     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Getz 1.5 CRDI 82 HP 112 HP 187 NM 240 NM
Hyundai Getz 1.5 CRDI 88 HP 105 HP 210 NM 260 NM
Hyundai Getz 1.5 CRDI 110 HP 140 HP 235 NM 300 NM
Hyundai Getz 2.0 CRDI 113 HP 140 NM 255 NM 300 NM
Hyundai Getz 1.1 63 HP 69 HP 94 NM 103 NM
Hyundai Getz 1.3 82 HP 91 HP 117 NM 129 NM
Hyundai Getz 1.4 97 HP 106 HP 125 NM 141 NM
Hyundai Getz 1.6 105 HP 113 HP 143 NM 155 NM
hyundai-Getz
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai H 1 2.5 CRDi 136 HP 167 HP 343 NM 400 NM
Hyundai H 1 2.5 CRDi 140 HP 170 HP 345 NM 400 NM
Hyundai H 1 2.5 CRDi 163 HP 200 HP 390 NM 460 NM
Hyundai H 1 2.5 CRDi 170 HP 200 HP 390 NM 460 NM
hyundai-veracruz
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai i10 1.1 CRDI 75 HP 100 HP 150 NM 200 NM
Hyundai i10 1.2 75 HP 85 HP 120 NM 130 NM
hyundai-i10
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai i20 1.4 CRDI 77 HP 97 HP 220 NM 270 NM
Hyundai i20 1.6 CRDI 90 HP 110 HP 200 NM 270 NM
Hyundai i20 1.6 CRDI 130 HP 160 HP 260 NM 310 NM
hyundai-i20
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai i30 1.6 CRDI 90 HP 122 HP 235 NM 295 NM
Hyundai i30 1.6 CRDI 116 HP 148 HP 255 NM 315 NM
Hyundai i30 2.0 CRDI 140 HP 172 HP 305 NM 365 NM
Hyundai i30 1.4 105 HP 114 HP 137 NM 152 NM
Hyundai i30 1.6 116 HP 125 HP 154 NM 169 NM
Hyundai i30 2.0 143 HP 152 HP 186 NM 201 NM
hyundai-i30

 

Hyundai i30 1.6 CRDI 90 HP 130 HP 235 NM 300 NM
Hyundai i30 1.6 CRDI 110 HP 145 HP 255 NM 325 NM
Hyundai i30 1.7 CRDI 115 HP 150 HP 254 NM 310 NM
hyundai-i30
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai i40 1.7 CRDI 115 HP 150 HP 260 NM 310 NM
Hyundai i40 1.7 CRDI 136 HP 165 HP 325 NM 380 NM
hyundai-i40
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai IX20 1.4 CRDI 77 HP 90 HP 220 NM 270 NM
Hyundai IX20 1.4 CRDI 90 HP 110 HP 220 NM 270 NM
hyundai-ix20
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai IX35 1.7 CRDI 115 HP 150 HP 254 NM 310 NM
Hyundai IX35 2.0 CRDI 135 HP 170 HP 305 NM 380 NM
Hyundai IX35 2.0 CRDI 185 HP 205 HP 290 NM 450 NM
hyundai-ix35
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai IX55 3.0 V6 CRDI 260 HP 300 HP 540 NM 620 NM
hyundai-ix55
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 112 HP 140 HP 255 NM 300 NM
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 124 HP 152 HP 285 NM 340 NM
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 145 HP 177 HP 298 NM 385 NM
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 150 HP 180 HP 335 NM 395 NM
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 155 HP 190 HP 343 NM 403 NM
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 179 HP 187 HP 250 NM 270 NM
hyundai-Santa-Fe

 

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 197 HP 240 HP 425 NM 520 NM
Hyundai Santa Fe 2.0 135 HP 145 HP 185 NM 205 NM
Hyundai Santa Fe 2.0 165 HP 175 HP 195 NM 215 NM
Hyundai Santa Fe 2.4 145 HP 160 HP 205 NM 235 NM
Hyundai Santa Fe 2.4 175 HP 185 HP 225 NM 245 NM
hyundai-Santa-Fe2
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Sonata 2.0 CRDI 140 HP 172 HP 310 NM 370 NM
Hyundai Sonata 2.0 CRDI 150 HP 180 HP 310 NM 370 NM
Hyundai Sonata 2.0 136 HP 150 HP 180 NM 200 NM
Hyundai Sonata 2.7 173 HP 190 HP 255 NM 280 NM
hyundai-Sonata
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Terracan 2.9 CRD 150 HP 180 HP 333 NM 390 NM
Hyundai Terracan 2.9 CRDI 163 HP 193 HP 345 NM 405 NM
Hyundai Terracan 3.5 V6 195 HP 210 HP 300 NM 320 NM
hyundai-terracan
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 113 HP 140 HP 255 NM 300 NM
Hyundai Trajet 2.0 140 HP 151 HP 184 NM 200 NM
Hyundai Trajet 2.7 170 HP 185 HP 240 NM 270 NM
Hyundai-Trajet
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112 HP 143 HP 245 NM 295 NM
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 125 HP 155 HP 284 NM 337 NM
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 HP 168 HP 320 NM 380 NM
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 HP 170 HP 305 HP 375 HP
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 184 HP 215 HP 383 NM 450 NM
Hyundai Tucson 2.0 141 HP 156 HP 184 HP 204 HP
Hyundai Tucson 2.7 V6 175 HP 189 HP 241 HP 261 HP
hyundai-tucson
     MODEL VOZILA Original Stage 1 Original Stage 1
Hyundai Veloster 1.6 GDI 140 HP 165 HP 167 NM 200 NM
hyundai-veloster